Van trượt, cửa trượt công nghiệp

PEBCO Diverters được thiết kế để dẫn nguyên liệu một cách hiệu quả qua một đường dẫn đã chọn của hệ thống xử lý số lượng lớn của bạn. Tất cả các bộ chuyển hướng một hoặc hai lưỡi, giỏ và thùng tiêu chuẩn cung cấp một số tính năng thiết kế độc đáo nhằm cải thiện hiệu suất và dễ bảo trì.