Hệ thống rót hàng, tải hàng- uniload-systems

Hệ thống tải hàng PEBCO cân trước vật liệu trước khi chất lên xe tải hoặc toa tàu đang di chuyển. Các cổng nạp kiểm soát dòng vật liệu từ silo vào Thùng cân, được giám sát bởi cảm biến lực. Một cổng trượt xả và máng ống lồng hình chữ nhật kiểm soát việc xả vật liệu vào toa tàu, sà lan.